პროფესიული განათლების 2021 წლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსი გამოცხადდა

https://www.imedi.ge/ge/video/73882/propesiuli-ganatlebis-2021-tslis-erovnuli-jildos-konkursi-gamotskhadda?fbclid=IwAR0kqF-hxGl6upHZ9KTsE5_Fh3IGG_RuHVR2R3panifKra08bGMIeue_7oY