სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ფონდის სტიპენდიის მნიშვნელობაზე საუბრობენ