ფონდის სტიპენდია კიდევ 10 წარმატებულ სტუდენტს დაენიშნა