„დებატები უკეთესი განათლებისთვის“

დებატკლუბების ხელმძღვანელების წარმატება და დაჯილდოება

საჯარო დებატი ქობულეთის მუზეუმში

საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

მოდებატეების დაჯილდოების ცერემონიალი

https://www.youtube.com/watch?v=8FJTeAkv18g

მასწავლებლების სერთიფიცირების ცერემონიალი

საუბარი ფოდნის საქმიანობაზე და პროექტზე “დებატები უკეთესი განათლებისათვის”

“დებატები უკეთესი განათლებისთვის”

 

საერთაშორისო დებატების ორგანიზაცია – IDEA